Geleche Railway Bridge

From HighestBridges.com
Revision as of 01:14, 9 April 2019 by Sakowski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Geleche Railway Bridge
革勒车特大桥
Gelechexiang, Hubei, China
(312) feet high / (95) meters high
328 foot span / 100 meter span
2019

GelecheRailwaySideDrone.jpg


Geleche Railway Bridge is one of 5 high beam bridges on the Qianjiang-Zhangjiajie-Changde Railway that runs 340 kilometers between Qianjiang, Chongqing and Changde, Hunan with the famous Zhangjiajie city and National Park in the middle. Other bridges include the Apengjiang, Qianjiang, Lishui Nanyuan and Changwan Lishui Railway Bridges.

The Geleche Railway Bridge is 827 kilometers long with maximum span lengths of 100 meters.

23 kilometers of the line are in Chongqing Province, 56 kilometers in Hubei Province and 261 kilometers in Hunan Province. Bridges and tunnels make up 79 percent of the line.


GelecheRailwayDroneBuildings.jpg


GelecheRailwayPiersDrone.jpg


GelecheRailwaySkyDrone.jpg


GelecheRailwayAerialDrone.jpeg


GelecheRailwayRoofsDrone.jpg


GelecheRailwayDroneSmallBridge.jpg


GelecheRailwaySatellite.jpg

Geleche Railway Bridge satellite image.


GelecheRailwaySatelliteMedium.jpg


GelecheRailwayLocationMap.jpg

Geleche Railway Bridge location map.


QianZhangChangRailwayMapNorth.jpg

Qianjiang-Zhangjiajie-Changde Railway map.