Wachang Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Wachang Bridge
瓦厂特大桥
Renhuai, Guizhou, China
630 feet high / 192 meters high
591 foot span / 180 meter span
2023

WachangPierCranes.jpg


Wachang Bridge is one of several giant cantilevered beam bridges on the Jinrentong Expressway that connects Jinsha to Renhuai to Tongzi in Guizhou Province. Wachang Bridge has a span configuration of 10×40+ 95+2x180+95 meters.

The king of the route is the 350 meter high Tongzihe Jinrentong suspension bridge.

The Renhuai City region has become one of the hot spots of high bridges in Guizhou Province with such beautiful spans as Maotai, Yanjinhe, Xiaohekou, Luolu, Miaoyin and Dafaqu Bridges all within a 30 minute drive.


WachangPiersCanyon.jpg


WachangPiers.jpg


Wachang Elevation.jpg

Wachang Bridge Elevation


WachangSatellite.jpg

Wachang Bridge satellite image.


WachangMap.jpg

Wachang Bridge location map.


WachangLocation.jpg


JinshaRenhuaiExpresswayMapBridges.jpg