Zhoujiayuan Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Zhoujiayuan Bridge
周家院大桥
Fuquan, Guizhou, China
(361) feet high / (110) meters high
131 foot span / 40 meter span
2014

Zhoujiayuan.jpg


Zhoujiayuan Bridge is a tall viaduct north of Fuquan City on the S35 Expressway in Guizhou Province.

The structure has 18 spans of 40 meters on piers as tall as 105 meters.


ZhoujiayuanSatellite.jpg

Zhoujiayuan Bridge satellite image.


LangbaheLocationMap.jpg

Zhoujiayuan Bridge location map.


YunwuLocationMap.jpg